Gipsavskiljare

Beskrivning

Gipsavskiljare 3140

Gipsavskiljare 3140 är tillverkad av syrafast stål. Den är utrustad med en vattentömningskran och nederdelen kan enkelt tas loss och tömmas.

Avskiljaren installeras i tvättställets utloppsrör och sätts fast med skruvar i väggen bakom bordet. Avloppsröret ansluts till golvbrunnen med en separat plastslang. Plastslangen ingår inte i leveransen

  • Överdelens mått: Ø285×110+35 mm avloppsventil
  • Nederdelens mått: Ø260×215 mm
  • Tillbehör: 35 mm avloppsventil, 32 mm avloppsrör, kran och Urho-spärrhakar, 2 st

Tillverkare
Kavika HealthCare Oy, Mursketie 6, 15860 Hollola
contact@kavikahealthcare.fi, www.kavikahealthcare.fi

För planeraren

Lämpar sig för att avlägsna gips och annat material som är tyngre än vatten från vatten. Tillverkas av syrafast stål.

För kunden

Väggfästen medföljer.

Underhåll och användning

Rengöring
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

Rengöringsmedel
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

Desinfektion
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

Efterbehandling efter rengöring
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.

Rulla till toppen