Företaget

Kavika HealthCare –
lösningar som tål tidens tand

På Kavika HealthCare Oy skapar och levererar vi funktionella och estetiska fasta möbler och vagnar för hälsovården – sjukhus, renrum och laboratorier. Vi utvecklar vårt kunnande och identifierar kundernas arbetsmodeller särskilt i operationssalar, instrumentservice och sterila lager, renrum samt på patologiavdelningar. Vi främjar människors välbefinnande med hjälp av våra produkter. Hög kvalitet, fungerande formgivning, hygien och säkerhet är viktiga värderingar för oss.

Utgångspunkten vid konstruktion av produkterna är alltid kundens behov och ett så pragmatiskt sätt att lösa detta på som möjligt. Vår yrkeskunskap ses i slutprodukternas precision, tålighet och fulländade detaljer. Vi satsar på hållbara lösningar, hög kvalitet, fungerande formgivning, hygien och säkerhet. Vi använder rostfritt och syrafast stål, som är 100 % återvinningsbart, och det lämpar sig särskilt för objekt där man följer en livscykelmodell. Vi utvecklar vårt materialsortiment även utanför rostfritt stål för att skapa nya produktkoncept för målmarknaden. Standardiserade och skräddarsydda lösningar stöder varandra.

Historia

Grundades av Kallio, Virtanen och Kavonius

Under återuppbyggandet av det krigshärjade Finland grundade tre företagare Kavika i maj 1945. Materialen var inte så bra på den tiden, men man använde plåtavfall, bleckplåt och svart plåt för att skapa viktiga bruksföremål för hushållen, till exempel mjölkhinkar och ljusstakar samt knallpistoler som leksaker till barnen.

I början av 1950-talet kunde man få rostfritt stål till Finland och Kavika levererade sina första diskbänkar till hushållen. Kallio var en verklig teknisk virtuos och utvecklade egna verktyg för produktionen, till exempel dragutrustning för diskhoarna. Ägarna beslutade sig emellertid för att koncentrera sig på att skräddarsy produkterna i stället för att gå in för masstillverkning.

Kraftig tillväxt inom den allmänna hälsovården

På 60- och 70-talet byggde man kraftigt upp den allmänna hälsovården i Finland i form av sjukhus och hälsovårdscentraler. Kavonius var lyhörd för kunderna och utvecklade tillsammans med Kallio produkter och produktionsutrustning för den här snabbt växande sektorn. Under den här perioden skapades kontakter till alla centralsjukhus, hälsovårdscentraler och universitet.

Helsingforsvarvet

80-talet var en guldålder. Helsingforsvarvet började bygga och passagerarfartyg och övergick snart till kryssningsfartyg. De arbetsmodeller man utvecklat inom hälsovården, skräddarsydda produkter, materialhanteringsförmåga samt stränga kvalitetskriterier lyfte Kavika till en hovleverantör.

Kavika växte och i början av 90-talet byggdes en ny produktionshall på Linjevägen i Vanda. Kavika lyckades hanka sig fram genom lågkonjunkturen och började växa på nytt när fartygsbyggandet tog ny fart. Efter rekordåren kraschade företagets fartygsmarknad år 2001 när den största kunden flyttade sina inköp till Östeuropa.

Byte av ägarsläkt

År 2004 började ägarna bli till åren och även om man hade fått en bra tillväxt på affärsverksamheten var det dags att fatta beslut. Företaget köptes år 2007 av Jouni Lievonen. Företaget växte fint, men planerna ändrades på nytt, när världen kraschade i depressionen år 2009. I den nya ägarens järnhårda grepp lotsades företaget genom de svåra tiderna och år 2010 flyttade Kavika från Vanda till Träskända.

Verksamheten växer och internationaliseras

Den internationella kryssnarverksamheten växte 2010–2020 även om detta skedde med en svajande rörelse.

Produktsortimentet för hälsovården växte också och Kavika fortsatte sitt nära samarbete med kunderna enligt traditionen. På vardera sidan om 2020 ökade sjukhusbyggandet i Finland och Norden kraftigt. Vid sidan av hemmamarknaden satsade man på export och tog hem sina första betydelsefulla projekt från Norden. Partnernätverket växte och intressanta, nya segment öppnades på de norska varven, där Kavikas köks- och restaurangmöbler behövdes och senare även laboratorier, första hjälpen-stationer och förvaringslösningar.

Kavikas verksamhet växer genom företagsförvärv – Kailin Oy (2010), Kurasyöppö-verksamheten (2010), Malmi Steel Oy (2016), Stemet Oy (2018), JVS Steel Oy (2018).

Kavika HealthCare Oy

Hälsovårdssektorn har sina egna särdrag och behov som man ville satsa på inom hela organisationen. Kavika HealthCare Oy etablerades i november 2021 och verksamheten förflyttades till Hollola och certifierades i rekordtakt. Det nya bolaget koncentrerar sig och satsar på speciallösningar för hälsovården. Bolaget samarbetar ständigt med ägarfamiljens övriga företag. De senaste samarbetsområdena är bland annat fartygssjukhus.

Rulla till toppen