,

Dragskåp

Beskrivning

Rostfritt eller syrafast stål används som material i dragskåpen för att uppfylla laboratoriernas och sjukhusens krav på kemikalieresistens och hygien. Vid behov kan bänkskiva och diskho även vara av keramik.

Dragskåp finns med rak eller sluttande framvägg. Modeller med rak vägg lämpar sig för större utrustning. Lutande framvägg underlättar sittande arbete (se bilden). Standardtillbehör och extra tillbehör listas i avsnittet Teknisk information nedan. Kablar och rörledningar löper inuti den dubbla väggkonstruktionen på bak- och sidoväggarna. Bänkskivans poolliknande struktur gör den lättare att hålla ren.

Förutom skåp och lådor kan även brandsäkra skåp placeras under arbetsbänk för förvaring av brandfarliga vätskor. Skåpen kan anslutas till dragskåpets ventilation.

Särskilda dragskåp finns till exempel för strålterapienheter, patologilaboratorier och som miljöer för större utrustning.

För prov transport och förvaring under arbete finns det även ventilerade vagnar tillgängliga.

Produktdatablad

Teknisk information

Modeller
1010 Dragskåp rak framvägg
1015 Dragskåp lutande framvägg
1015 Standard dragskåpsmodeller: bredd 1200 mm, 1500 mm och 1800 mm har frånluftsövervakning och larmsystem samt vid behov med en Broen laboratorieblandare och utslagstratt

Material
Rostfritt stål AISI 304
Syrafast stål AISI 316

Bredder
Standard 1200, 1500 and 1800 mm
Specialbredder 800–3000 mm

Djup
Standard 790 mm
Specialdjup 600–1400 mm

Höjder
Rak framvägg 2300 mm
Lutande framvägg 2220 mm

Bänkskivans höjd
Standard 700 och 900 mm
Höjdjusteringsområde 300 mm (-200 – +100 mm)
Specialdjup 350–1100 mm

Transportdimensioner
Standardskåp (bredd +200 mm) x 900 x 2400 mm
Skåpet kan tas isär i två delar för att underlätta förflyttning (gäller inte höjdjusterbara modeller)

Uppfyllda standarder och direktiv
EN 14175-2 Dragskåp
SS-EN 60204-1 Maskiners elsäkerhet
ISO 12100 Maskinsäkerhet
Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
EMC-direktivet 2014/30/EU
Maskindirektivet 2006/42/EU

Certifikat
I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH

Tillbehör som ingår
Belysning 1000 lx, tryckskillnadsmätare, manöverbrytare 0-1-2, signalljus, dubbelt eluttag

Tillbehör
ATEX-skydd (inuti)
Vaskar (rostfritt stål och syrafast stål)
Lås på frontluckan i övre läge
Kall zon
Anslutningar (data, gas, tryckluft)
Keramisk bänkskiva (och handfat)
Dubbelt eluttag
Avlopp (formalin, specialavfall, vatten)
Brandsäkert skåp
Höjdjustering
Ljusintensitet 1000 lx
Lackerad insida
Genomräckningslucka
Strålningsskydd
Vågplattform, sten
Hyllor
Sidoväggar, glas
Diskho (rostfria eller syrafasta)
Utslagstratt
Kranar (etanol, formalin, vatten, vattensug) HEPA-filter
Ventilationsanslutning till skåp eller formalinvagn
Hål för avfallsbehållare
Papperskorg för konfidentiellt material
Elektriskt frontglas
Automatisk stängning av frontglaset
Böjt frontglas

Belysning
25 W LED, ljusstyrka på bänkskiva 1000 lx (dragskåp under 1500 mm)

Ventilationsanslutning
Bredder under 1000 mm 1 st d=160 mm
Bredd 1000–2000 mm 2 st d=160 mm
Bredd över 2000 mm 3 st d=160 mm
Vid behov kan anslutningarna kopplas ihop (ökar höjden +300 mm)

Frånluftsvolym
Nominell luftmängd 500 m3/h (140 l/s) per meter dragskåpsbredd. Det resulterar i en flödeshastighet på 0,5m/s med 30 cm frontluckas öppning och 0,3m/s med helt öppen 50 cm öppning.
Standard dragskåp 1200 mm 600 m3/h
Standard dragskåp 1500 mm 750 m3/h
Standard dragskåp 1800 mm 900 m3/h

Elanslutningar
Belysning 230 V, 1N, 50 Hz
Eluttag 230 V, 1N, 50 Hz
Anslutningsdosor finns ovanpå dragskåpet

Anslutningar för vatten och avlopp
Storleken på anslutningen beror på krankonfigurationen
Vattenledningsanslutning h=2400 mm ovanpå skåpet eller under bänkskivan
Vatten- och avloppsanslutningar
Avloppsanslutning enligt vaskkonfiguration
Vattenledningsanslutning h=2400 mm ovanpå skåpet eller under bänkskivan
Avloppsanslutning enligt vaskkonfiguration

Gasanslutningar
Storleken på anslutningen beror på uttagskonfigurationen
Anslutningspunkt h=2400 mm ovanpå skåpet

Kontroll av ventilationen
Standard: signalljus, tryckskillnadsmätare och manoverbrytare (0-1-2)
Som tillval kan automatisk styrning av luftmängde installeras

Tillverkare
Kavika HealthCare Oy, Mursketie 6, 15860 Hollola
contact@kavikahealthcare.fi, www.kavikahealthcare.fi

Rulla till toppen