,

Utslagsklosetter

Beskrivning

Utslagsklosetter används för att spola ner fast och flytande avfall i avloppet. Till exempel skålar och flaskor kan tömmas i klosetten.

Utslagsklosettens insida är slät och utformad så att avfallet spolas ner ordentligt. En spolningsring under kanten på tömningsöppningen fördelar vattnet jämnt i klosetten. Avfallet spolas med hjälp av en manuell spolningsventil. Klosetten tillverkas även med ett fotmanövrerat munstycke för enkel sköljning av behållarna.

Tömningsytan på avloppsklosett 3075/V och 3076/V är vinklad för att underlätta tömning av behållarna och förbättra ergonomin.

Avloppsklosett 3075, 3075/V mekanisk

Produktdatablad

Maintenance videos
Cleaning the flushing valve and piston
Adjustment of flushing time and flow
Spindle replacement and cleaning the mud separator

Teknisk information

Modeller
3075 Utslagsklosett med sköljmunstycke
3075/V Utslagsklosett med sköljmunstycke, vinklad

Material
Rostfritt stål AISI 304

Mått (bredd x djup x höjd)
3075 550 x 600 x 1150 mm (arbetshöjd 800 mm)
3075/V 550 x 600 x 1150 mm (arbetshöjd 700 mm)

Tillbehör som ingår
Gångjärnslock (blindlock)
Fotmanövrerat munstycke
Vattenlås av plast

Valfria tillbehör
3075 och 3075V gångjärnsgaller i stället för lock, gångjärnslock med tömningsöppning

Anslutningar
Kallvattenanslutning DN28 (tryck 4,0–8,0 bar)
Avloppsanslutning DN110

Spolningsventil
Manuell, vakuumbrytare ingår

Spolningstid
Fabriksinställning 13 l/spolningstid 17 s
Fabriksinställning 30 l/spolningstid 17 s

Installation
Höj- och sänkbara tassar, väggmontage med skruvar, vatten- och avloppsanslutningar

Tillverkare
Kavika HealthCare Oy, Mursketie 6, 15860 Hollola
contact@kavikahealthcare.fi, www.kavikahealthcare.fi

 

Utslagsklosett 3076, 3075/V touch-free

Produktdatablad

Maintenance videos
Cleaning the flushing valve and piston
Adjustment of flushing time and flow
Spindle replacement and cleaning the mud separator

Teknisk information

Modeller
3076 Utslagsklosett, touch-free, med sköljmunstycke
3076/V Utslagsklosett, touch-free, med sköljmunstycke, vinklat

Material
Rostfritt stål AISI 304

Mått (bredd x djup x höjd)
3076 550 x 600 x 1150 mm (arbetshöjd 800 mm)
3076/V 550 x 600 x 1150 mm (arbetshöjd 700 mm)

Tillbehör som ingår
Gångjärnslock (blindlock)
Fotmanövrerat munstycke
Vattenlås av plast

Valfria tillbehör
3076 och 3076V gångjärnsgaller i stället för lock, gångjärnslock med tömningsöppning

Anslutningar
Kallvattenanslutning DN28 (tryck 4,0–8,0 bar)
Avloppsanslutning DN110
230 V elanslutning (uttag i enheten)

Spolningsventil
Touch-free, vakuumbrytare ingår

Installation
Höj- och sänkbara tassar, väggmontage med skruvar, vatten- och avloppsanslutningar

Spolningstid
Fabriksinställning 11,2 l/spolningstid 16 s
Kan ändras under service

Uppfyllda standarder och direktiv
EN 60204-1 Maskinsäkerhet
ISO 12100:2010 Maskinsäkerhet
Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
EMC-direktivet 2014/30/EU
Maskindirektivet 2006/42/EU

Tillverkare
Kavika HealthCare Oy, Mursketie 6, 15860 Hollola
contact@kavikahealthcare.fi, www.kavikahealthcare.fi

För planeraren

Klosettens spolventil frigör en stor mängd vatten på en gång. För att spolningen ska fungera korrekt bör klosetten därför förses med kallvatten via en DN28-anslutnig, och det rekommenderade rörtrycket är 4,0–6,9 bar. Klosetten kopplas till ett DN100-avlopp.

Klosetternas yttre mått är 550 x 600 x 900 mm (modell 3070 och 3071) samt 550 x 600 x 1000 mm (3071 V).

För kunden

Klosetter finns i tre olika modeller. Våra försäljare hjälper dig att välja rätt modell.

Underhåll och användning

Rengöring
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

Rengöringsmedel
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

Desinfektion
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

Efterbehandling efter rengöring
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.

Rulla till toppen