, ,

Diskbänksskivor och bänkskivor

Beskrivning

Vi tillverkar disk- och arbetsbänksskivor av både rostfritt och syrafast stål beroende på användningsområde. Våra skivor är speciellt utvecklade för professionellt bruk; de tål hårt slitage och är lätta att rengöra. Disk- och arbetsbänksskivorna finns även med upphöjd bakkant i olika höjder.

Diskbänksskivor 5000/P

Diskbänksskivorna kan tillverkas av antingen rostfritt eller syrafast stål. Bänksskivorna kan förses med vanliga diskbänkskanter eller raka kanter. Vaskarna kan monteras enskilt, parvis eller i rad.

Tillverkare
Kavika HealthCare Oy, Mursketie 6, 15860 Hollola
contact@kavikahealthcare.fi, www.kavikahealthcare.fi

Bänkskivor 5000/T

Bänkskivor tillverkas normalt med raka kanter men kan även förses med diskbänksprofil. Våra arbetsbord kan även beställas med upphöjd bakkant.

Tillverkare
Kavika HealthCare Oy, Mursketie 6, 15860 Hollola
contact@kavikahealthcare.fi, www.kavikahealthcare.fi

För planeraren

Våra bänkskivor tillverkas med antingen raka AT-kanter eller traditionella diskbänkskanter. Som standard limmas en fuktresistent spånskiva på 18 mm under bänkskivan.

Bänkskivan kan förses med en upphöjd bakkant på exempelvis 60 mm som hindrar vatten och andra vätskor från att rinna ner mellan skivan och väggen. Framkantens standardhöjd är 30 mm. Den kan också göras högre på begäran.

Hål för blandare, spishäll och avfallskärl görs vid behov. Produkten kan även förses med pelarfördjupningar och/eller rundade hörn.

För kunden

I beställningsskedet behöver vi information om bänkskivans mått; längd x bredd x framkantens höjd. Vi behöver också information om vilka fördjupningar och öppningar som behövs, och om vaskarnas antal, storlek och placering.

Diskbänkarna levereras som standard med bottenventiler och tillhörande bräddavlopp i vaskarna. Vattenlås kan beställas separat.

Underhåll och användning

Rengöring
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

Rengöringsmedel
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

Desinfektion
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

Efterbehandling efter rengöring
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.

Rulla till toppen